Servicii

Asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat

Ansamblul de masuri diagnostice si terapeutice intreprinse de catre personal medical calificat. Compartimentul de asistenta medicala de urgenta are in dotare mijloace de interventie autorizate in vederea asigurarii asistentei medicale de urgenta cu sau fara medic.

Consultatii de urgenta si transport neasistat

Asistenţa medicală de urgenţă acordată de compartimentul de consultaţii şi transport sanitar neasistat al serviciilor de ambulanţă, în colaborare cu medicii de familie, cazurilor medicale de urgenţă care nu pun viaţa pacientului în pericol imediat şi care, cel mai probabil, nu necesită transportul la o unitate sanitară..

Asistenta medicala la evenimente oficiale

Fiind principalul segment al asistentei medicale si transportului pentru urgentele majore in etapa prespital, SAJ este implicata si in asistenta medicala preventiva a marilor aglomerari umane cum ar fi activitatile sportive, culturale, social politice, asigurând asistenta medicala si transportul pentru urgentele individuale, colective si de masa in cazul catastrofelor.