LEGISLAȚIE

Legi .Hotărâri . Ordonanțe Descarcă
HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
HOTĂRÂRE nr. 857 din 24 august 2011(*actualizată*)
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din
domeniul sănătăţii publice
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)
privind liberul acces la informaţiile de interes public
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*)
privind reforma în domeniul sănătăţii

ORDIN nr. 493 din 5 mai 2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de Urgenţă
ORDIN nr. 1.091 din 7 septembrie 2006
privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului
ORDIN nr. 1.092 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească
ORDIN nr. 2.021 din 12 decembrie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat"
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 (*actualizată*)
privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă
REGULAMENTUL INTERN DE PROTECȚIE
A DATELOR CU CARACTER PERSONAL